Институции Общество Политика

Десислава Костадинова за вота на недоверие и бюджета

Народният представител от ГЕРБ Десислава Костадинова бе гост на оброзрно предаване на радио "Фокус":

Третото правителство на премиера Бойко Борисов отново е изправено пред вот на недоверие. Темата, за която то е атакувано е здравеопазването. Определено това е един от най-чувствителните сектори и винаги е в центъра на общественото внимание. Ще мине ли вотът и има ли шанс в един момент да спрем да свързваме здравеопазването с проблеми питам сега народният представител от ГЕРБ Десислава Костадинова?

Едва ли има здравомислещ човек, който би допуснал, че подобен вот може да бъде гласуван. При проведения дебат по вота вие чухте ли нещо съществено от вносителите му. Защото ние отново не получихме необходимата дискусия, която да даде точни и конкретни тези и отговори.

Ясно е, че, за да бъде извадено здравеопазването от проблемните сектори, трябва да се случат определени реформи. Предполагам, че това вече звучи като клише, но е факт. Без да се направят промени няма как да бъдат отстранени съществуващите проблеми. Нека започнем от там, че всеки един от нас иска да има сигурност, че ако се разболее, ще получи адекватните здравни грижи. В момента министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ни предлага не просто законодателни промени, а концепция за усъвършенстване на здравноосигурителния модел. Но както и при предишния вот на недоверие на тема сигурност какво имаме на лице – липса на алтернатива, конкретни предложения и идеи. БСП за пореден път ни предлага събрани от тук от там факти, които обаче не дават представа знаят ли социалистите какво искат и, което е по-важно какво предлагат, за да се подобри системата.

За предложената от министъра концепция бяха проведени редица срещи и дискусии с всички заинтересовани страни, имаше коректно отношение към всеки участник в изграждането на тази система- държавни, частни, общински, университетски болници, организациите на всички гилдии в здравеопазването. Министерство на здравеопазването търси реалните решения, без да търси политически дивидент. От БСП направиха ли такива срещи, говориха ли с всички – не. Е, няма как да дадеш или намериш решение на един проблем ако не си го погледнал от всички страни. Но това мен не ме изненадва, защото такова е цялостното отношение на тази партия – разговори на парче, несъстоятелни доводи, липса на експертност. И не на последно място трябва да отбележа, че през последните месеци БСП не са предложили нито една законодателна промяна, свързана със здравеопазването. Това какво означава, че или приемат, че всичко е наред, или не знаят какво да предложат поради незнание или пък липса на опит.

Незнание излъчват и доводите на БСП, които ни обвиняват, че сме допуснали разкриването на  много частни болници. Обаче фактите говорят друго. От 2010 до 2019 година най-много разкрити лечебни заведения имаме в периода 2013-2014 година. Да припомням ли кой управляваше тогава?   В   този период са дадени са разрешения за дейност на 21 частни болници. Само за сравнение общо за периода 2015-2017 година, или за 3 години са дадени общо 14 разрешения.

Освен това имаме ясно разписани регламенти за какво доплащат пациентите, въведени са редица механизми за подобряване на достъпа при социално значими заболявания до терапия.

Като жена и майка ме вълнува фактът, че детската смъртност през 2017 година е с рекордно ниско ниво. Всъщност най-ниското ниво в цялата история на демографската статистика. Има трайно увеличение на средната продължителност на живота. В България се използват все по-иновативни методи за лечение.

Вотът на недоверие ще се гласува в момент, в който бе обявен бюджетът за здравеопазване, в който има положителни новини, говори се за преструктуриране.

Преди да говоря за увеличения в бюджета за здравеопазване искам да споделя за един спад, а той е в намалените с 13 процента задължения на болниците. Което е още един аргумент в подкрепа на провежданата политика и против вота на недоверие.

Но да говорим за бъдещето. Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса е с 490 милиона лева ръст на разходите за 2019 г.. Като експертите ни уверяват, че ще бъде поставен акцент на профилактиката. Не е нужно да убеждавам колко важна е тя за всеки един от нас и колко важно е ранното диагностициране на всяко заболяване, за което пък ние от ГЕРБ провеждаме активни кампании в нашите региони.

Както бе съобщено вече Дейността на Фонда за лечение на деца и Комисията за лечение в чужбина минават към НЗОК, предвидени са и средства за това.

В здравеопазването успешно се реализират и е проектът „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е  на обща стойност около 164 млн. лв., от които около 163.5 млн. лв. е стойността на безвъзмездната финансова помощ.

Той ще се реализира на територията на цялата страна. Неговата цел е да осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура, като се подобри качеството и безопасността при оказване на медицинската помощ. В рамките на 3 години,  където е необходимо ще се строят нови сгради за спешната помощ или ще се ремонтират съществуващите такива, ще се осигури ново оборудване, включително и 400  нови линейки

А ако излезем от цифрите за здравеопазване, какви са основните параметри на обявения от министерство на финансите проектобюджет за следващата година?

Социалната политика продължава да бъде основен приоритет за нас. Тя отново е насочена към най-уязвимите групи в нашето общество. За това за хората с увреждания, за гарантиране на финансовата рамка на проекта на Закон за хората с увреждания и проекта на Закон за личната помощ, при тяхното приемане са предвидени допълнително по 150,0 млн. лв. за всяка година от прогнозния период представен от финансовото министерство до 2021 г. За целеви помощи за отопление са предвидени допълнително по 40,4 млн. лв. за 2019 г., като и  всяка година от прогнозния период. Въвежда се нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител съгласно промените в Закона за семейни помощи за деца. Предвиденият размер на помощта за 2019 г. е 115 лв.

Социалната тема върви успоредно с осигурителната политика. Важно е да знаем, че за периода 2019-2021 г. по отношение на социално и здравноосигурителните вноски се предвижда запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, както и запазване размера на здравноосигурителната вноска. Но ще се увеличи минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и от 560 лв. през 2019 г. ще достигне 650 лв. през 2021г.

Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица ще се увеличи на 3 000 лв., а минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 350 лв. на 560 лв. от началото на 2019 г.

Размерите на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на социалната пенсия за старост, както и на свързаните с тях пенсии и добавки, да се увеличават с 5,7% за 2019 г., 5,7% за 2020 г. и 4,6% за 2021 г. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии до 30 юни 2019 г. да се запази на 910 лв., а от 1 юли 2019 г. да се увеличи на 1 200 лв., като се прилага за всички пенсии, без оглед на началната дата на отпускането им.

В сектор Образование ще има увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал средно с 20% за 2019 г. като крайната цел е през 2021 г. те да са удвоени спрямо 2017 г.

Предвидено е и увеличаване на средствата за персонал в системата на Министерството на вътрешните работи със 116 млн. лв. и на Министерството на правосъдието с 26,3 млн. лв., за да продължи политиката за укрепване на капацитета, която започна през тази година.

По отношение на данъчната политика се предвижда запазване на ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези на данъците върху доходите на физическите лица. Ще продължат действията за намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. Заложени са действия за повишаване на бюджетните приходи и борба с данъчните измами, едно от които е предотвратяване на некоректно ползване на данъчно облекчение за основно жилище. Ще се регламентира нов начин на определяне на данъка за леките и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. Заложено е повишаване на акцизната ставка на нагреваемите тютюневи изделия.

Като цяло, по данни на министерство на финансите, Есенната макроикономическа прогноза е за запазване на положителните очаквания за икономическия растеж за периода 2019-2021 г. Растежът на Брутния вътрешен продукт се очаква да бъде съответно 3,7%, 3,5% и 3,5% за годините от периода 2019-2021 г. Средногодишна инфлация за периода 2019-2021 г. по прогноза ще бъде съответно 3,0%, 2,5% и 2,3%. Продължава тенденцията за понижаване на нивото на безработица, като през 2021 г. се очаква то да бъде 4%.

 

Ще има промени, които касаят и общините. Имахте ли възможност да ги обсъдите с кметовете във вашия избирателен район?

По отношение на общините се планира въвеждането на по-справедлив модел за определяне на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на общините чрез усъвършенстване на механизмите за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи и на общата изравнителна субсидия. Освен това ще имаме по-справедлив модел на облагане при някои местни данъци и такси, повишаване на събираемостта на приходите от общините и осигуряване на по-голяма самостоятелност и гъвкавост при определянето на местните данъци и такси.

Разбира се като народен представител общувам непрекъснато с местните власти, които стоят най-близо до гражданите. Предстои да говорим и за тези промени и как те ще се отразят на общините. Нека не забравяме, че българските общини получават сериозна подкрепа от страна и на законодателната, и на изпълнителната власт. Правителството непрекъснато осигурява средства за важни инфраструктурни проекти. И сега в новия бюджет се предвижда увеличение на общата субсидия с близо 454 милиона лева. С 10% се увеличават средствата за капиталови разходи, с 3% за снегопочистване.

А и, както се вижда от всички цитирани цифри – като цяло имаме положителна прогноза, която показва, че у нас се провеждат правилни и работещи политики. понякога се случват грешки, изникват проблеми, но така работи цялата житейска система. По-важното е в такива моменти това да се признава, да се вземат необходимите мерки и нещата да продължа да се развиват правилно и най-важното полезно за нас като жители на нашата страна.

Коментари