Избори

Десислава Костадинова: ГЕРБ е моята партия, защото в нея сме събрани трудолюбиви, родолюбиви и позитивни хора

Работа, работа, работа … Това не е просто слогана на ГЕРБ, това е мотото на моя живот. Научена съм да се трудя и, че нищо не идва даром, ако не положиш усилия за него. За да си добър в своята сфера обаче, трябва да не спираш да трупаш нови знания. За това и не спирам да се квалифицирам и успоредно с това да се трудя.
За това и ГЕРБ е моята партия, защото в нея сме събрани трудолюбиви, родолюбиви и позитивни хора. Все още сме млади, но вече натрупали опит. Ние знаем как да свършим работата най-добре. За това и толкова пъти печелим вашето доверие.
Днес отново се изправяме пред вас с открити лица, за да ни подкрепите с номер 28 в бюлетината. Персонална подкрепа за мен можете да дадете като отметнете 117 в кръгчето.
А ето, че сами правим всичко възможно за да си създаде още работа, работа и работа до 2025 година.
Какво ни предстои:
– Изграждане на нови високоскоростни пътища – 500км.
– Ще бъдат осигурени нови 1,4млрд. лева за саниране на жилищни сгради по Програма за енергийна ефективност в сградния фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост. За първи път програмата ще включва не само панелни блокове, но и еднофамилни сгради – това са 3 750 жилищни блока и 12 000 къщи.
– Целенасочени инвестиции в образованието и културата.
– Ангажимент за поддържане средните учителски заплати на ниво над 125% от средните за страната и всяка година да ги увеличаваме с темп, изпреварващ увеличението на средната заплата за страната.
– Нарастване на Брутния вътрешен продукт, който ще достигне 100млрд. евро (196млрд.лв.) до 2025г., като за 12 месеца ще се възстанови загубения БВП през периода на кризата.
– Поемаме ангажимент в края на мандата минималната работна заплата да бъде поне 500 евро (1000лв.), а средната поне 1000 евро (2000лв.), както и ежегодна актуализация на пенсиите на над 2 млн. пенсионери.
– По Механизма за възстановяване и устойчивост страната ни ще има достъп до 12,24млрд. лева безвъзмездно финансиране.
– За 2021г. България ще получи 853млн. лева. Средствата са разпределени по оперативни програми: „Иновации и конкурентоспособност“ ; „Развитие на човешките ресурси“ ; „Региони в растеж“ ; „Наука и образование за интелигентен растеж“. Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Коментари