Институции Общество Политика

Десислава Костадинова: В Пещера се работи по проекти за близо 19 милиона лева

По повод одобрения от правителството законопроект за държавния бюджет за 2018 година, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар депутатът от ГЕРБ Десислава Костадинова.

Фокус: Г-жо Костадинова, в началото на тази седмица Министерски съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 година. Започна неговото разглеждане в комисиите на Народното събрание. Какви са първите ви впечатления от финансовата рамка за следващата година?

Десислава Костадинова: На своето заседание правителството прие и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година. Бюджетът за следващата година вече мина през четири от постоянните комисии в Народното събрание. Ще обърна внимание, че за този период, следващите 3 години, правителството ще продължава да насочва своите усилия в подкрепа на запазване на икономическата и финансовата стабилност, както и за създаване на условия за икономически растеж, така както е заложено в неговата програма за управление. В тази връзка приоритетите в Бюджет 2018 са фокусирани върху мерки, свързани с продължаване на реформите в сектор „Образование“, с отбраната и сигурността, социалната и здравна политика. Акцент няма как да не бъде и провеждането на Председателството на Съвета на ЕС през първото полугодие на новата година. Вече не веднъж сме коментирали, че с представения бюджет се осигурява подкрепа за учителите и привличане на млади хора към професията. Продължава стартиралото през 2017 г. увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование. Вече бе обявено, че като цяло от следващата година ще се промени системата на делегираните бюджети, така че да имаме обвързване на финансирането с качеството на образованието. То вече няма да зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, в който се намира училището, а в по-дългосрочен период – и от качеството на образователния процес. От 1 януари е предвидено увеличение на обезщетенията и помощите за отглеждане на малко дете от една до две годишна възраст, за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца и на минималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица. През 2018 г. се предвижда продължаване на финансирането на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, както и на деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието си. Предвидено е и увеличение на средствата за персонал за социалните работници, за да бъде запазен административният капацитет и нормалното функциониране на структурите към министъра на труда и социалната политика. 400 милиона лева допълнително право на разходи е предвидено за Националната здравноосигурителна каса. Ще има повече средства за системата за спешна медицинска помощ. Не можем да подминем и отбраната. С Бюджет 2018 са осигурени средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности, включително и средства за изпълнение на одобрените от нас в парламента инвестиционни проекти за придобиване на авиационна техника и на многофункционални модулни патрулни кораби. И още нещо интересно. С 2 000 000 лева ще се увеличат разходите на държавата за финансовите насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите. Общата сума ще е вече 9 милиона лева.  Финансовите насърчителни мерки дават възможност за подкрепа на инвеститорите във фазата на изпълнение на инвестиционния проект и предвиждат основно възможност за финансово подпомагане в следните направления: за изграждане на инфраструктура; специализирано обучение на новоназначени служители; възстановяване на разходите за здравни и осигурителни вноски за определен период, както и безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в преработващата промишленост и в научни изследвания.

Фокус: От думите ви става ясно, че ще има повече пари в образованието, здравеопазването, социалните дейности. Нека обаче кажем какво да очакват онези, които не са учители или не получават социални плащания.

Десислава Костадинова: Това, което е важно да кажем е, че актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 година, на 560 лв. от 1 януари 2019 година и на 610 лв. от 1 януари 2020 година.  Това респективно ще увеличи минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица като отпада скалата за определяне на диференцирани минимални осигурителни доходи, съобразно облагаемия доход. Промяната в механизма ще доведе до облекчаване на администрирането на този вид доходи както за НАП, така и за задължените лица. В същото време за този период ще се запазят съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване. За 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на ДОО с един процентен пункт.  Тук трябва да уточня, че ще продължи увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия от 1 януари всяка година с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете. Необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и за двата пола продължава да се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане на 35 години и 10 месеца за жените и 38 години и 10 месеца за мъжете през 2020 година. Минималната възраст за пенсиониране на работещите в сектор „Сигурност” продължава да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 53 години и 6 месеца през 2020 година.

Фокус: Как звучи всичко това за нашата, Пазарджишка област?

Десислава Костадинова: Повечето пари за основните секторни политики ще стигнат и до нашата област. Ще обобщя. Близо милиард са парите, предвидени за повишение на заплати. Разбира се те са основно в образователната сфера, сигурността и ангажираните със социалните дейности. Тук искам да уточня, че увеличение на доходите се предвижда също в библиотеките и читалищата. Един милиард е предвиден за социалната сфера. Това са 400 милиона – за здраве, 560 милиона – за пенсионната система, за различни плащания и доплащания в социалната сфера. От следващата година макар и с малко – на 40 лв., повишаваме детските надбавки. Същевременно обаче с въвеждането на още едно стъпало над изисквания  досега 400 лв. минимален доход на човек, семействата, които могат да получават такива помощи, се увеличават с 20 000. Част от тези пари ще стигнат до ангажираните в тези сфери и в нашата област.

Фокус: Вероятно отново ще има и недоволни?

Десислава Костадинова: Лично аз смятам, че хората ще усетят положително новия бюджет. Тук обаче ми се иска да ви дам малко по-различни цифри. Когато ме поканихте за това интервю реших да проверя как се движат европейските проекти в нашия регион, как се работи по Оперативните програми. Защото до момента обсъждаме бюджета, но не бива да забравяме, че парите по европейските програми също не са малко и също влияят върху начина на живот у нас.  Отделих няколко минути и проверих в системата ИСУН как се справят с усвояването на европейски средства петте най-големи като население общини в областта. Като трябва да уточня, че имам предвид териториално, а не институционално общините, защото справката ми включва всички бенефициенти – общински администрации, фирми, неправителствени организации. Сумите, които ще цитирам са общите цифри, на проекти, за които има сключени договори, изпълняват се или са приключили в рамките на този планов период. Според статистиката най-много пари по европрограми и това е логично, се усвояват в община Пазарджик – почти 25 милиона лева. Близо 19 милиона лева е стойността на проектите в община Пещера, малко над 17 800 000 е цифрата за община Панагюрище. В община Велинград се усвояват малко под 11 милиона лева, за община Септември сумата е малко над 5 300 000 лв. Или общо само в тези 5 общини има одобрени проекти за почти 78 милиона лева.  Знаете ли  какво означава това. Това означава, че правителството на премиера Бойко Борисов си върши работата. Има стабилност, доверие. Страната ни справя много добре с работата по европейските фондове. За настоящия програмен период България разполага с 11,7 млрд. евро, от които 9,9 млрд. евро идват от европейските фондове. До този момент страната ни е договорила малко над 40% от тези средства. Това всичко е резултат от доброто взаимодействие между изпълнителната, законодателната и местната власт. Нашата страна върви в правилна посока, имаме трайна тенденция за повишаване на доходите, заложена в програмата на правителството и ГЕРБ. Искрено се надявам хората да не се поддават на внушенията на фалшивите новини и лъжите и вярват повече на себе си и това, което се случва около тях. Хиляди семейства вече живеят в обновени жилищни сгради. Преобразяват се цели населени места, в които сивотата отстъпва място на обновлението, на новото.

Коментари