Институции

Десислава Костадинова: Впечатлена съм от новия модул на МОН „За олекотяване на ученическата раница“

Осем конкретни мерки и действия е предприело министерство на образование и науката за олекотяване на ученическите раници. Това става ясно от отговора на министър Красимир Вълчев на актуален въпрос, зададен от народния представител от ГЕРБ-Пазарджик Десислава Костадинова, относно възможността националните образователни програми да доведат до по-леки раници за децата в училище.

„Отговорът, както и въпросът, вълнуват хиляди родители у нас. Мога да благодаря на министър Вълчев за подробния и изчерпателен отговор. Впечатлена съм от новия модул „За олекотяване на ученическата раница“. По него е предвидено да бъдат закупени шкафчета за 200 000 ученици от 1 до 7 клас включително. Целта е да се съхраняват в тях учебниците и помагалата, както и всички необходими за образователния процес вещи. Бенефициенти по модула са общински и държавни училища. Класираните от тях трябва да закупят посочения брой шкафчета до 15 септември тази година. Предвидени са 2 900 000 лв. за закупуването им. Не мога да подмина и фактът, че вече говорим за проекти на учебници, учебни комплекти и познавателни книжки, които могат да бъдат печатни издания, печатни издания с електронен вариант или електронни издания. Друга мярка, която министерството е предприело е планираното отпускане на допълнителните средства, за да се осигури достъп до електронно четими варианти на учебниците за всички ученици от 1 до 7 клас. Достъпът до тях ще бъде осигурен чрез създаване на електронен портал с учебно съдържание, в който те ще бъдат публикувани до края на април“, коментира Десислава Костадинова след като се запозна с отговора на министъра.

Освен цитираните от народния представител мерки, има още няколко. Една от тях е, че чрез националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул “Подкрепа на целодневното обучение на учениците“, са създадени условия учениците да бъдат в по-атрактивна, реновирана и уютна обстановка, в която да провеждат заниманията си по интереси. на учениците се предоставят съвременни материали, книги и  игри, стимулиращи личностното им развитие, които да ползват в училище и да не се налага да ги носят от вкъщи, което ще облекчи теглото на раницата.

По модул „Музеите като образователна среда“ се предвижда провеждане в музеите на задължителни, избираеми и факултативни учебни часове по учебни предмети от подготовката за класовете от началния и прогимназиалния етап на основното образование, както и виртуални турове и видеоуроци. Това в зависимост от създадената организация във всяко училище, може да доведе до олекотяване на ученическите раници в дните с такива часове.

Министерството е предприело и реализира и други мерки за олекотяване на ученическите раници. С приемането на Наредба №10 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала е дадена възможност на издателствата да отпечатват учебници на обемна хартия, която е олекотена.

Друга промяна в цитираната наредба, е че учебниците от 1 до 7 клас включително, които са с обем над 18 печатни коли, ще се изготвят като две отделни книжни тела. Проектът на наредбата предстои да се утвърди от министъра на образованието и науката.

Практиката показва, че учениците носят не само учебниците и учебните помагала в зависимост от седмичното разписание за деня, но и тези от предишния ден или за следващия. Изпратени са писма до директорите на училищата, за да актуализират училищните политики за олекотяване на раниците или въвеждане на нови в зависимост от спецификата на конкретното училище. Препоръчано им е да се използват само одобрените от министъра на образованието и науката. В случаите, когато към учебния комплект има одобрено повече от едно помагало, учениците да носят само необходимото за конкретния учебен час.

Коментари