Избори

Десислава Костадинова: Аз и екипът на ГЕРБ заставаме пред всички Вас с програма с ясно разписани и конкретни цели

Написано от Пещераинфо

Вече два мандата съм народен представител от област Пазарджик. Получих Вашето доверие и през 2014 и 2017 година. През всички тези години съм се стремяла да защитя всичко конструктивно, което е предлагано за развитието на нашата област. Гордея се, че съм част от правителството на ГЕРБ през последните години, защото именно то успя да направи много неща за развитието на страната и в частност област Пазарджик. Да, сигурно сме допуснали и грешки, но нека не забравяме, че само който не работи той не греши.

Затова и днес заставам пред Вас и искам Вашата подкрепа.

Много и различни кандидати ви представят своите програми, ако могат да се нарекат програми, предлагат красиви обещания, без конкретни предложения и реални идеи как ще ги изпълнят. Имаме и не малко примери на хора, които вече много пъти са се проваляли в управлението. Не бих назовавала имена, не защото не мога, а защото не мисля, че трябва да правя реклама на подобни хора.
Аз и екипът на ГЕРБ обаче заставаме пред всички Вас с програма с ясно разписани и конкретни цели.

Това са :
• Минималната заплата в края на мандата да бъде поне 500 евро (1000 лв.), а средната поне 1000 евро (2000 лв.).
• Ежегодна актуализация на пенсиите на над 2 млн. пенсионери.
• Здравословното състояние на възрастните в селските и отдалечените райони да може да се проследява чрез услугата „телеасистенция“.
• Пълна промяна на модела на социално подпомагане, така че изпадналите в трудно положение да получават повече средства и сами да решават кои спешни нужди да покриват. Ще обвържем допълнително социалната помощ с пазара на труда, ще я направим по-ефективна и ще намалим видовете бедност.
• Да създадем Кодекс за социална закрила и да направим качествена промяна на подкрепата за семейства и деца. С това по-фокусирано ще подпомагаме средно по 350 000 семейства всеки месец.
• Подобряване на условията на труд и осигуряване на кариерно развитие на 16 000 социални работници. Ще разработим Стратегия за развитие на човешките ресурси и ще гарантираме, че социален работник ще бъде професия на бъдещето.
• Продължение на реформата и развитието на социалните услуги и най-вече на интегрираните здравно-социални услуги за възрастни. Ще бъдат изградени 400 услуги за 15 000 възрастни и хора с увреждания. Ще работим за преобръщане на миграционните процеси, привличане на повече млади хора и утвърждаване на България като добро място за създаване на семейство, отглеждане и образоване на деца. Част от стъпките в тази посока са:
• Да помогнем на около 25 000 родители да се върнат на работа като разширим програмите за детегледачки и за детски кътове на работното място.
• И още нещо – да регламентираме достатъчно възможности за гъвкава работно време и съчетаване на професионалния и личния живот в изцяло нови Кодекс на труда и Закон за насърчаване на заетостта.
• Да създадем портал с прогнози за работните места на бъдещето и необходимите за тях умения и да подпомогнем квалификацията, преквалификацията и бързата смяна на професия на около 300 000 души.
• 160 000 души, които нито учат, нито работят да бъдат идентифицирани и привлечени на пазара на труда.
• В координация с МОН и НАПОО да направим мащабна промяна в модела на професионалното образование, като регламентираме валидиране на съществуващи умения, придобити и извън училище.
• Половината работещи в страната – 1,6 млн., да бъдат обучени на дигитални умения, включително в специално създадени 760 дигитални клубове в читалища и библиотеки в страната.

Ако тези цели са и Вашите приоритети гласувайте с номер 28, а ако желаете аз отново да представлявам областта и в следващият парламент можете да отбележите преференция 117.

Коментари