Общество

Ден на програмиста

Денят на програмиста е неофициалният празник на програмистите. Отбелязва се на 256-тия ден от годината. Числото 256 (256 = 28) е избрано, защото това е броят дни от началото на годината, който може да се кодира с помощта на един байт (8 бита).
През високосните години този празник се пада на 12 септември, през невисокосните – на 13 септември.

Коментари