Общество

Ден на българската адвокатура

Написано от Величка Ачева

Обявен с решение на Висшия адвокатски съвет от 26 февруари 2005 г. На 22 ноември 1888 г. 5-ото Народно събрание приема Първия Закон за адвокатите. Автор на Закона за адвокатите, както и на българската Конституция, е видният юрист д-р Константин Стоилов. Професионалният празник на българските адвокати се чества от 2005 г. по решение на Висшия адвокатски съвет. Адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на окръжните съдилища.

Коментари