Общество

Ден без тютюн – нека бъде всеки ден

Написано от Пещераинфо

На 31 май ежегодно се отбелязва Световния ден без тютюн (World No Tobacco Day). Тази година мотото на кампанията е „Реши и се откажи!”.

За първи път Световната здравна организация (СЗО) обявява Световния ден без тютюн през 1988 г. Целта е да се фокусира общественото внимание върху опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия  и насърчаване на ефективни политики за намаляване въздействието от тютюнопушенето.

По данни от Здравния профил на България за 2019 г.    страната ни е с най-висок процент на пушачи сред възрастното население и с втори най-висок процент сред подрастващите момичета. През последните години е постигнат напредък по отношение контрола върху тютюнопушенето, но то продължава да бъде един от основните проблеми за общественото здраве.

Тютюнопушенето като рисков фактор за здравето води до сърдечно-съдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания. В България 37,4% от населението на възраст над 20 г. са активни пушачи (по данни от „Национално проучване на факторите на риска за здравето” на НЦОЗА, 2013-2014 г.).

По данни на СЗО около 780 милиона души желаят да откажат тютюнопушенето, но само 30% от тях имат достъп до методите, които могат да им помогнат да преодолеят както физическата, така и психическата зависимост от тютюна. В условията на изолация, предизвикана от COVID-19, много пушачи вземат решение да се откажат от тютюнопушенето. В същото време преодоляването на тютюневата зависимост се оказва не толкова лесно, особено отчитайки допълнителния стрес от социално-икономическите трудности на пандемията. В тази връзка СЗО е разработила инструменти за отказване от пушенето: мобилни приложения, практични насоки за ограничаване на пушенето и „Поне 100 причини да се откажете още сега!“.

РЗИ Пазарджик напомня на жителите от област Пазарджик, че в кабинета за консултиране и отказване от тютюнопушенето към здравната инспекция, пушачите могат да се възползват от безплатни услуги и консултации за отказване от вредния навик. Всеки желаещ може да получи консултация, както на място в инспекцията при спазване на противоепидемичните мерки, така и на телефон 034/ 437 – 247.

Служителите от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ целогодишно организират и участват в превантивни дейности за деца и ученици.

РЗИ информира, че лица желаещи да получат здравно-информационни материали по темата могат да ги получат след предварителна връзка на горепосочения телефон.

Нека в днешния ден пушачите се опитат да направят нещо позитивно за своето здраве и прекарат деня свободни от тютюневия дим!

Коментари