Институции

Декларирайте изгубените лични документи в срок

Данни за дейността на звено „Български документи за самоличност” при ОДМВР-Пазарджик. През първите две седмици от месец юни са издадени следните лични документи:

–         лични карти – 789 бр.

–         паспорти – 458 бр.

–         свидетелства за управление на МПС – 543 бр.

 

Припомняме, че в случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ всеки гражданин е длъжен в срок до три дни да декларира това в най-близкото структурно звено на Министерството на вътрешните работи или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина.

 

Наказва се с глоба от 30 до 200 лв. лице, което:

изгуби, повреди или унищожи български личен документ;

не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ;

Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната.

Коментари