Институции Общество

ДГ“Изгрев“ ще отпразнува 70-годишен юбилей

Написано от Добрина Димитрова

Пещера.На 16 май ДГ «Изгрев» ще отбележи 70-годишен юбилей с концерт в залата на читалище «Развитие». Концертът на настоящите възпитаници на детското заведение ще започне в 17.30 ч.

ДГ”Изгрев”е първото детско заведение открито в гр.Пещера, сподели с Пещераинфо директорката на градината Ренета Русинова. През 1945 г. в града започва строеж на специална сграда за детска градина и завършва през 1948г. Официално детската градина е открита на 19.09.1949 г.и стартира с 3 групи с директор Гинка Шишиджиева. От 1953 г. директор е Люба Лазарова и това е времето за благоустрояването на двора и обогатяване на материално- техническата база.През 1972/ 73 г.  започва строеж на пристройка към основната сграда с цел увеличаване броя на групите на 6 бр. След пенсиониране на Люба Лазарова директор на ДГ е Райна Вълкова, а до края на 1992 г. е Атанаска Димитрова. От 1993г. до 2011г . директор на детската градина е Стоянка В. Димитрова.

 ДГ «Изгрев» се гордее с богата 70- годишна история, утвърдени традиции и с натрупан педагогически опит. В детското заведение е сформиран екип от добре подготвени кадри – учители и обслужващ персонал, които се отличават с професионалните си качества.

 

ДГ“Изгрев“ е модерно и конкурентноспособно заведение, предоставящо качествено  и съвременно образование и възпитание, в което се прилагат актуални педагогически технологии.

 ВИЗИЯ НАДГ“ИЗГРЕВ“

Екипът на градината работи всеотдайно за изграждане на предпочитана, учеща среда за 2–7-годишните деца, където педагогическия екип работи за постигане на трайни резултати,умения за критическо мислене и компетентности. Място, където в центъра на педагогическите взаимодействия е Детската личност и създаване на условия за „Учене през целия живот“. Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.  Основните ценности за ДГ са :

  • детето и детството;
  • споделената отговорност за всяко дете;
  • екипност и доверие;
  • професионализъм и подкрепа;
  • удовлетвореност и резултатност.

 

 ПРИОРИТЕТИ в дейността на детското заведение

 

  •  Издигане и утвърждаване престижа и авторитета на ДГ»Изгрев», чрез високо ниво на възпитание и обучение на подрастващите .   
  • Осигуряване на здравословни и безопасни условия за възпитание и обучение и труд в детското заведение.
  • Създаване на условия за развиващо обучение,което да осигурява         изява на детските способности и дарования.
  • Работещо партньорство и добра координация с общинската администрация,областната администрация, местната общност и други институции за успешното осъществяване на националната и областна образователна политика.
  • Привличане на родителите за подпомагане на възпитателно- образователния процес чрез избор на форми за ефективно сътрудничество.

За стотици деца и техните родители в Пещера ДГ„Изгрев“ не е просто детска градина, а място дало отличен стар на децата в техния образователен свят.

Честит празник!

 

Коментари