Институции

Две важни уточнения за санирането по европейската програма

Пещера.По повод постъпили множество запитвания и за да се избегнат всякакви спекулации по тази тема, Община Пещера съобщава че:

Собствениците на сгради, които се санират по Проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера“, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, не заплащат абсолютно нищо!

По тази програма вече не се набират документи за участие.

 

 

Коментари