Любопитно

Два месеца отсъствия и вън от училище

Написано от Пещераинфо

При два месеца неизвинени отсъствия учениците ще могат да бъдат отписвани от учебното заведение, решиха депутати от образователната комисия. Отписване от гимназиите ще има и за такива ученици, обучаващи се в самостоятелна, индивидуална, дистанционна или задочна форма и не са се явили на съответните изпити в три поредни сесии. Когато става въпрос за деца до 16-годишна възраст ще бъдат уведомявани районните инспекторати и компетентните органи за закрила на децата.

Коментари