Институции Общество

Два ВЕЦ-а затварят врати

DIGITAL CAMERA
Написано от Пещераинфо

Напоителни системи ЕАД – клон Тополница уведомяват водоползвателите и населението на община Пещера, че поради планирани дейности по Главна напорна деривация,  ВЕЦ „Пещера“ и ВЕЦ „Алеко“ няма да работят.

Електрическите централи ще са в такъв режим в периода от 24.10.2022г. до 07.11.2022г.

Коментари