Институции

Двама ще мерят сили за социални работници по Проект „И аз имам семейство”

Пещера. Във връзка с обявения конкурс за длъжността социален работник, ще бъдат назначени 2 човека по Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”. Комисия обяви че допуснати кандидати са  Десислава Маринова Дикова и Любка Зафирова Семерджиева. Недопуснати кандидати: няма. Кандидатите ще се явят за провеждане на интервю на 3 януари от 14.00 часа. Припомняме, че председател на конкурсната комисия е Али Чешмеджиев.

Коментари