Институции

Двама са кандидатите за шеф на ДЦДМУ в Пещера

Пещера. Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Ръководител на Дневен център за деца и младежи с увреждания град Пещера, конкурсната комисия с председател Стефан Балабанов- зам. кмет на Община Пещера обяви, че допуснатите кандидати до конкурс са Красимира Петрова Панайотова  и  Димитър Тодоров Попов. Недопуснати кандидати – няма. Кандидатите трябва да се явят  на защита на  писмената работа  и интервю  на 27.02.2012г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пещера – етаж 1, заседателна зала.

 

Коментари