Институции

Двама са допуснатите кандидати за шеф на Дирекция в администрацията

Пещера. Във връзка с обявения конкурс за длъжността Директор на Дирекция  “Хуманитарни дейности, интеграция, регионално развитие и програми” към Общинска администрация – Пещера, конкурсната комисия обяви допуснатите кандидати: Никола Георгиев Балкански и Галина Перкова Стоянова. Недопуснати кандидати -няма. Конкурсът ще се проведе на 20 март от 9.30 часа в сградата на Общинска администрация 

Коментари