Общество

Да си спомним за Арабаконашкият обир

Написано от Пещераинфо

На 22 септември, през 1872 година е извършен Арабаконашкият обир. Арабаконашкият обир е ограбването на турската пощенска кола, пренасяща данъчните постъпления от Орханийско и Тетевенско – „царската хазна“, извършено на 22 септември 1872 г. в местността Пантата в Арабаконашкия проход. Обирът е организиран от комитетите на Вътрешната революционна организация в Орхание (днес Ботевград), Тетевен, Правец и Етрополе. Инициативата за обира е на тетевенския чорбаджия и член на комитета хаджи Станьо Врабевски. В ръцете на съзаклятниците попадат 125 000 гроша, с които се предвижда да бъде закупено оръжие за организацията. Четата, извършила обира, е съставена от 11 тетевенци и 3-ма правчани, под предводителството на помощника на Васил Левски Димитър Общи. Акцията е проведена, въпреки забраната на Васил Левски. Арабаконашкият обир има тежки последствия за революционната организация. Властта предприема масови арести и задържа голям брой членове на организацията в Гложене, Орхание, Ловеч, Тетевен и селата в региона. Заловен е и организаторът на обира – Димитър Общи. По време на разпитите, в несполучлив опит да придаде политически характер на акцията и да предизвика намесата на Великите сили, Димитър Общи прави признания, в които разкрива революционните дейци и властите унищожават значителна част от изградената мрежа от революционни комитети в страната.

Коментари