Общество

Дарителската кампания на д-р Кавръкова събра средства за самодейците в Радилово и Капитан Димитриево

Написано от Пещераинфо
Дарителската инциатива на групата общински съветници и граждани дава поредния плод. От набраните в дарителската сметка средства читалищата в селата Радилово и Капитан Димитриево днес получиха по 250 лева , които да използват по тяхно усмотрение. Д- р Лиляна Кавръкова предаде от името на дарителите сумите, с които местните самодейци ще могат да вземат участие в културни изяви със свои представления. Парите бяха предадени на секретарите на двете културни институции Марена Ввачкова и Стоянка Иванова.

 

Коментари