Общество

Даренията за изборите – публични

Написано от Пещераинфо

Информацията за финансите, с които партиите ще се явят на избори, ще е публична, каза пред журналисти днес Валери Димитров – председател на Сметната палата.

Той представи Единния регистър по Изборния кодекс /ЕРИК/, където ще бъде публикувана тази информация от 26 септември. В ЕРИК ще се влиза през банер на интернет-страницата на Сметната палата, съобщи БТА.

Според Изборния кодекс в Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в съответния вид избори, който се поддържа до следващите избори от същия вид. В регистъра са данни за имената на партиите, за тяхната регистрация, за произхода на средствата, ако надминават 1000 лева, както и за имената на хората, които са представили безвъзмездно вещи и услуги на стойност над 1000 лева. В системата ще бъдат публикувани и отчетите на партиите след изборите. Те трябва да го направят 30 дни след изборите.

Това беше предизвикателство за Сметната палата, а сложният софтуер е направен от фирмата „Информационна обслужване“ за 228 хиляди лева. Регистърът има три модула – два служебни и един публичен за обществено ползване. Партиите ще подават информация в регистъра 24 часа след балотажа, после ЕРИК спира да приема информация за даренията. Партиите и инициативните комитети ще подават информацията за даренията веднага след като я получат, но затова има законово установен срок, каза Валери Апостолов – заместник-председател на Сметната палата.

В регистъра вече има базисната информация и продължава вписването на данни от общинските избирателни комисии. Информацията от ЦИК вече е в регистъра, каза Димитров.Партиите не могат да получават дарения от юридически лица и еднолични търговци, анонимни дарения, както и от чужди юридически лица, религиозни организации, правителства и организации с идеална цел. Даренията могат да бъдат до 10 хиляди лева за една календарна година. При дарения се предоставя декларация по образец за произхода на дарените средства. Операциите, свързани с приходите и с разходите на партиите и инициативните  комитети в размер над 1000 лева, трябва да се правят единствено по банков път, каза Апостолов.

 

Коментари