Институции

Данъчните напомнят за осигуровките на самоосигуряващите се

До края на годината НАП ще напомни на 1000 самоосигуряващи се с писмо, че са забравили да декларират дължимите от тях осигурителни вноски за 2010 г. Други 1 000, също пропуснали да подадат декларация образец 6, вече получиха напомнящо обаждане от агенцията. В резултат на това бяха декларирани допълнително задължения за осигурителни вноски на стойност 300 000 лв.

Декларация образец 6 се подава от самоосигуряващите се лица за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година един път годишно. Срокът е до 30 април на календарната година, следваща годината, за която се отнасят вноските. Глобата за неподадена в срок декларация е до 500 лв., а при повторно нарушение може да достигне 2000 лв.

Всички самоосигуряващи се лица могат да платят своите данъци и задължителни осигурителни вноски чрез системата за онлайн плащания на агенцията. За да се  възползват от услугата, обаче е небходимо гражданите да притежават дебитна карта и регистрация в сайта на НАП – www.nap.bg и в ePay.bg .

Друг начин за разплащане е чрез банков превод по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на самоосигуряващото се лице. Списъкът на кодовете за видове плащане, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП се намират в рубриката „Плащане” на интернет страницата www.nap.bg.

Повече информация за определяне на осигурителните вноски, начините на плащане, указания за попълване на платежните нареждания и др. може да получите на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

Коментари