Институции

Граждански наблюдатели в съда

Доброволци ще наблюдават работата на Районен съд-Пещера в рамките на проекта „Правосъдието близо до хората“. Идеята и целите на проекта бяха обявени на пресконференция днес заедно с отчета на съда. Проектът има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво, коментираха от организацията, реализираща проекта- Център на НПО в Разград.Наблюдението ще обхване четири ключови области на съдебната дейност. Специално внимание ще се обърне на делата с участието на непълнолетни – делата по законите за закрила на детето и домашното насилие, Семейния кодекс, Указа за борба с дребното хулиганство и Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Ето защо днес на представянето на проекта, в пещерския съд имаше представителите на местните комисии за борба с противообществени прояви в общините Пещера, Брацигово и Батак. Обучените доброволци ще отбелязват резултатите от мониторинга в специално разработени карти. Чрез гражданското наблюдение, проектът има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система.Успешното реализиране на проекта трябва да доведе до създаване на национален механизъм за гражданско наблюдение на съдебната система -системно гражданско наблюдение и отчитане на прозрачност, отчетност и етика в съдебната система и силна гражданска ангажираност в реформата в съдебната система.

Коментари