Институции

Граждани и фирми проверяват онлайн задълженията си за данъци и осигуровки

Всеки клиент на НАП, който има персонален идентификационен код (ПИК) или подава документи с електронен подпис, може да провери какви задължения има онлайн. Новата електронна услуга „Справка за задължения” е част от кампанията на агенцията по въвеждане на единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски от 1 януари 2013 г. От началото на годината до момента в Офиса на НАП Пазарджик са издадени 1190 Персонални идентификационни кодове, от които 47 на фирми и 1143 на граждани от областта. От Офиса на НАП в Пазарджик призовават всички свои клиенти да проверят дали имат непогасени или неуточнени задължения и да ги платят до края на 2012 г. При възникнали въпроси или неуточнени суми, клиентите на администрацията с постоянен адрес или по регистрация на дружеството, което представляват са в Област Пазарджик, могат да се обръщат към служителите в Местния Офис на НАП – гр. Пазарджик, ул. Асен Златаров №7. За улеснение на клиентите на администрацията в менюто на Системата за управление на чакащи клиенти / билетното устройство/ е въведена и новата услуга „Уточняване на задължения по справка”.

Коментари