Вашите сигнали

Граждани изградиха видеонаблюдение на Камъка

Написано от Пещераинфо
Гражданска инициатива осигури соларна камера и соларни лампи на любимата местност на пещерци Камъка.
Със собствени сили и средства Еленко Ушев, Мариян Христев и Васил Грочев изпълниха своята идея, за да осигурят светлина и видеонаблюдение на мястото.
Ето какво споделиха те за Пещераинфо:
Осъществихме поредния проект, които има за цел да помага в опазването и съхранението на малкото хубави места, които има прекрасния ни град. 
Монтирахме: соларна камера и соларни лампи на едно от най – посещаваните места от Пещерци, а именно „камъка“.
Хвърлихме доста: средства, пот и време за да направим този „малък“, но същевременно, доста солиден проект.
Скъпи приятели и граждани, моля ценете и пазете това което се прави!

Всеки един, който е положил усилия е пренебрегнал свободното си време, семейството си и куп други неща, за да има и да се радваме на едно по – добро място.

Камерата има за цел да следи за :
– нанасяне на материални щети върху изградените съоръжения
– изхвърлянето на смет и други действия, които трайно увреждат природата и хабитата й.

Нямаме за цел да следим хора! Ще се връщат записи, при констатирана на нередности.
Записите ще се предоставят на институциите, които ще търсят отговорност от нарушителите.
Инициаторите благодарят на всички, които са били съпричастни с идеята.

Коментари