Институции

Градините отварят на 26 май

Написано от Пещераинфо

Детските градини в община Пещера ще отворят врати на 26 май, стана ясно в последния работен ден преди трите почивни.
За намаляване риска за здравето на персонала, ще бъдат осигурени всички необходими лични предпазни средства.
Родителите ще трябва еднократно да подадат декларация, с която да заявят, че гарантират за доброто здравословно състояние на детето, което доброволно тръгва на детска градина. В Центъра за административно обслужване в Община Пещера ще бъдат предоставяни необходимите декларации за информирано съгласие.
Съгласно указанията и заповедите на здравния министър родителите се очаква да уведомят директора за датата, от която детето им ще посещава градина, най-късно два работни дни преди нея, както и да посочат периода на планираното посещение. Те следва да декларират, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и че няма признаци на болест през последните 14 дни.
Изискване към директорите е да осигурят необходимите предпазни средства за персонала и почистващи материали за децата и служителите. Те трябва и да разработят план за движение в сградата, като при необходимост осигурят и маркировка, да изградят среда за бърза и лесна комуникация с родителите, а в края на всяка седмица да проучват колко деца предстои да идват през следващата.
Посещението в детските заведения е по желание. Няма да се изисква обичайната след дълго прекъсване медицинска бележка. Препоръчва се по възможност децата да останат вкъщи и се посочва, че при заразяване с коронавирус може да се затворят една или няколко групи, или цялата детска градина/ясла. Хронично болните деца и децата със специални образователни потребности могат да посещават детските заведения след предварителна консултация с личния им лекар.
Декларация за информирано съгласие можете да изтеглите от тук:
https://www.peshtera.bg/attachments/article/5490/Saglasie_roditel.pdf

Коментари