Институции

Глобяват четирима лепили по стълбовете

Пещера.Еколозите от община Пещера са установили четирима нарушители, които имат нерегламентирано разлепени рекламни материали с временен характер. Става въпрос за реклами и обяви, които различни лица разлепват по електрическите стълбове в града.
На нарушителите са изпратени писма за явяване в Общинска администрация за съставяне на акт за установено нарушение. 

Съгласно чл.36, ал.1 от Наредба за рекламна дейност на физически и юридически лица в Община Пещера, който разполага рекламно информационни елементи без разрешение от компетентните общински органи се наказва с глоба от 100 до 500 лева.

 

Коментари