Институции

Глобиха ферма за птици в Пещера

Написано от Пещераинфо
Пещера. Експертите на РИОСВ са извършили са 4 проверки по сигнали, в резултат на които са дадени 4 предписания и съставен акт на физическо лице за нерегламентирано замърсяване с отпадъци. На ЕТ „Тахов” – ферма за птици, Пещера, е връчено наказателно постановление в размер на 1000 лв. за замърсяване на река Стара с отпадъчни води. Даденото при предишната проверка предписание за изграждане на утаителна камера на изхода е изпълнено.

Коментари