Институции

Глоба за имитация на шампоана „Па-па“

През 2010 г. Комисията за защита на конкуренцията образува производство по искане на «АЛЕН МАК» АД и наложи имуществена санкция за имитация на «ТИ ЕЙЧ ЕС КОЗМЕТИКС» ЕООД, Пловдив, в размер на 143 220 лв.

Проучването установи, че ответното дружество произвежда и разпространява в България и Русия детски шампоан „Адвенчър”, който наподобява марката и цялостния облик на отдавна присъстващия на същите пазари шампоан «Па-Па» на Ален Мак. Комисията прецени, че цялостното оформление на шампоана съдържа достатъчно прилики, които могат да заблудят потребителите относно производителя на продукта.

В своето окончателно решение Върховният административен съд възприе изцяло констатациите на КЗК и подчертава, че «много пряка е ползата за имитатора от имитирането на утвърдената марка и много значима е загубата за имитирания субект», тъй като е «гаранция за качество и облекчен избор на потребителя, който намалява риска от неудовлетворителна покупка.»

Коментари