Институции Политика

ГЕРБ-Пазарджик: Политиката на ГЕРБ в сектор „Енергетика” доведе до устойчивост в отрасъла и компенсиране на натрупаните загуби

Водени от страха, че за пореден път ще загубят изборите,  БСП не престава са заблуждава хората и да всява страхове.

Енергетиката е отрасъл, в който БСП се провали драматично и вкара държавата ни в  дългове и дефицити.

За разлика от управлението на социалистите и ДПС, политиката на ГЕРБ в сектор „Енергетика” е последователна и изцяло съобразена с Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., приета от Народното събрание, както и с основните принципи, цели и приоритети на Европейския съюз.

От ляво съвсем се оплетоха в безкрайните си лъжи и твърдят, че ту сме насърчавали ВЕИ-та, ту не сме; ту сме наливали пари в АЕЦ "Белене", ту сме го спирали. В сектора на българската икономика липсвала стратегия и затова всички важни енергийни проекти в региона са ни заобиколили.

Затова припомняме, че в синхрон с политиката на ЕС, производството на „зелена” енергия трябва да се  насърчава. В края на 2013 г. България достигна националната си цел – енергия от ВЕИ 16% от брутното потребление на страната. Затова с измененията в Закона за енергетиката бяха спрени преференциалните цени за нови ВЕИ, ограничено беше производството на електроенергия от биомаса и бе засилен контролът над производителите на електроенергия по преференциални и регулирани цени. Именно така се спря трупането на финансов дефицит в системата.

Нещо повече! Анализът на състоянието на българската енергетика след предприетите реформи, доведе то това, че на 27.05.2016 г., международната рейтингова агенция Moody's присъди индикативен кредитен рейтинг Ba1 със стабилна перспектива на БЕХ ЕАД. Нивото на присъдения рейтинг е с 2 степени по-високо от текущия рейтинг на холдинга и с 2 степени по-ниско от присъдения рейтинг на държавата. Положителната оценка от най-голямата международна рейтингова агенция е в резултат на проведените реформи в българския енергиен отрасъл. Оценено е финансовото стабилизиране на дружествата от групата на БЕХ и позитивната перспектива за развитие. Това показва доверието на международните институции в българския енергиен сектор.

Доказателство за това, че реформите в сектор „Енергетика“ са реални и ефективни, е информацията от банковите сметки на дружествата от БЕХ ЕАД. Когато ГЕРБ пое сектора към 31.12.2014г. общият размер на паричните наличности на дружествата беше 404 млн.лв. Към 31.12.2015г. паричните наличности на държавните енергийни дружества бяха 833 млн.лв. Към 31.01.2016г. средствата са 962 млн.лв., а за периода от месец февруари до края на 2016 г. паричните наличности на дружествата от държавната енергетика в края на съответния месец са над 1 млрд. лв. Тези цифри категорично показват трайната, устойчива, положителна тенденция, отразяваща финансовото стабилизиране на българската енергетика.

По отношение на АЕЦ „Белене” правителството не е променяло политиката си по отношение на проекта. След излизане на арбитражното решение през юни 2016 г., нямахме избор, освен да платим сметката за това, което БСП поръча с Допълнение 5 през 2008 г, защото БСП  поръча оборудване без да има договор.

Платихме, но благодарение на успешните преговори с руската страна, спестихме на българските данъкоплатци 90 млн. лв. от дневни лихви (по 167 хиляди лв.на ден), които се трупаха. Успяхме да постигнем и споразумение, съгласно което руската страна се отказа от воденето на инвестиционен спор срещу България по същото дело.

Позицията на ГЕРБ е пределно ясна- ако се изгражда АЕЦ „Белене”, то да бъде с частен инвеститор, без държавни гаранции и при икономически обоснован проект. За това е възложен  анализ на БАН, за да се види има ли нужда България от нова ядрена мощност

БСП повтаря като мантра, че всички енергийни проекти ни били заобиколили. Но това лесно се опровергава от реалните факти. Участието на страната ни в процеса по енергийна диверсификация в района на Югоизтона Европа бе едно от най-устойчивите по време на управлението на ГЕРБ.

В тази връзка правителството работи активно за реализацията на междусистемните газови връзки с Румъния, Гърция, Сърбия и Турция. Проекти, които бяха забавени с години. През ноември 2016 г. бе изграден първият интерконектортози с Румъния.

Ускорихме работата по газовата връзка Гърция-България. С него страната ни ще има реална диверсификация на източника на природен газ. Интерконекторът Гърция-България е основна част от Южния газов коридор. На 10-ти декември 2015 г. се взе окончателно инвестиционно решениереален старт на проекта. Строителството на междусистемната връзка трябва да започне през тази година и тя да бъде въведена в експлоатация през 2019 г. Освен това подписахме меморандум със Сърбия за изграждане на газовата връзка със западните ни съседи.

Като още едно доказателство за успехите на правителството на Бойко Борисов в сектор „Енергетика” е и разработената съвместно с Европейската комисия концепция за изграждане на газоразпределителен център в България, т.нар. Хъб „Балкан”. Така ще се развитие регионалният пазар на природен газ. В края на 2015 . бе създадена съвместна работна група между представители на българското правителство и на дирекция "Вътрешен енергиен пазар" на Европейската комисия. Експертите разглеждат законовите, нормативните и финансови аспекти на проекта, за да отговаря на правната рамка на ЕК.

Това са фактите и те далеч не изчерпват постигнатото в енергийния отрасъл, но са красноречиви, за да стане ясно на всеки здравомислещ гражданин, че да се говори за провал на ГЕРБ в енергетиката е меко казано нелепо.

Коментари