Общество

Георги Връбчев проведе час по право в ПГХВТ“Атанас Ченгелев“

Написано от Пещераинфо
Дали, защото когато го изучим, ще можем да си отговорим на въпросите за правната основа, на която е поставен целият икономически живот?
Дали познаването на основните правни изисквания е необходимо и полезно в условията на гражданско общество, пазарна икономика и правова държава?
Защо ПРАВО?
Днес в час по Право, учениците от 11.а клас на ПГХВТ“Атанас Ченгелев“ посрещнаха с вълнение и интерес лекцията на нотариусът Георги Връбчев, потомствен юрист, писател, виден и уважаван пещерец и българин с голямо сърце!
Нетрадиционният час се състоя в обновената от „Биовет“ АД лекционна зала на гимназията.
„Часът свърши, но учениците не бързаха да напуснат кабинета. Затова си обещахме – До нови срещи!“, сподели директорката на учебното заведение Славия Златанова.

Коментари