Култура

Галерията в Пещера показва фотографска изложба на ученици

Написано от Пещераинфо
Пещера.ХГ“проф.Веселин Стайков“ показва 37 фотографии подредени във фото-изложбата „Уловени мигове“ на децата от КСУДСв Брацигово. Изложбата бе открита от кмета на Община Пещера Николай Зайчев, Надежда Казакова -председател на Общински съвет Брацигово и директорът на Комплекса Костадинка Найденова и Иванка Стефанова -експерт култура и образование.
Всяка година през месец септември 50 държави, подписали Европейската културна конвенция, участват в Европейските дни на наследството – съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. В нея се включват повече от 20 милиона европейски граждани, което прави дните най-голямото и най споделяно културно събитие не само в Европа но и в света. Общоевропейските чествания през 2019 година ще бъдат обединени в темата„Изкуства и развлечение“. Община Брацигово ще се включи в инициативата за популяризиране на Европейските дни на наследството с фото-изложбата „Уловени мигове“ на децата от КСУДС .

Коментари