Общество

В Техникума вече има стойки за велосипеди

Написано от Пещераинфо
Още една от дейностите по Проекта „Обичам природата – уча и спортувам навън!“ на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ е изпълнена, похвалиха се от учебното замедение.
Доставени и монтирани са 4 броя стойки за общо 12 велосипеда.
В резултат на изпълнението на Проекта, в обособената учебна стая на открито, ще могат да учат и отдъхват всички ученици, а чрез изграждането на паркоместа за велосипеди, ще се провокира и стимулира идеята „С велосипед до училище“, което от своя страна ще спомогне за поддържането на емоционалния и мускулен тонус и културното, и спортно ограмотяване на учениците чрез личен опит. И понеже всички знаем, че децата не искат съвети, а личен пример, то и работещите в учебното заведение ще ползват този здравословен личен транспорт – велосипеда.
Спортът и ученето на открито, в непосредствен контакт с природата, ще спомогне както за по-големия приток на кислород по време на престоя навън, за ограничаване на вдишването на прах и вредни емисии, така и за формиране на естетически възприятия и свързаност с природата.

Коментари