Институции

В Радилово и Капитан Димитриево ще забравят що е то режим на водата

Пещера. Кметът на Община Пещера Георги Козарев е провел работна среща с проф. д-р инж. Ганчо Димитров- ръководител на Катедра по ВиК и пречистване на води за питейни нужди и Димитър Пеев- специалист в изграждане на филтри за пречистване на водите. Консултациите са във връзка с идеята, до Радилово и Капитан Димитриево да бъде изграден нов водопровод, който да разреши проблемът с недостига на питейна вода в двете села. „За нуждите на населението са необходими около 16 л/с. , но ако в летните месеци водата е недостатъчна, ще бъде построен изравнител“, съобщи Козарев. Стана ясно, че според специалистите няма вода, която да не може да бъде пречистена. Необходимото количество вода ще бъде осигурено от Тунела над двете села в общината.“Предстои обобщаване на проучванията, проектиране и подготвяне на необходимите документи за стартиране на идеята. Сега установяваме чия собственост е водонапорната тръба. Сигурен съм, че жителите на двете съставни села на общината няма да бъдат на режим в края на 2014-15 година“, коментира градоначалникът.

Коментари