Вашите сигнали Култура

В Пещера : Урок по родолюбие извън класната стая

Написано от Величка Ачева

Пещера. Учениците от VІа, VІІа и VІІ б в училище “ П. Р. Славейков“ посетиха читалище „Развитие“. Там с любезното гостоприемство на библиотекарките Цвета Йовчева и Люба Шопова се състоя урок по родолюбие.
Децата научиха любопитни факти от живота на П. Р. Славейков. Проследиха неговия път като учител в различни населени места в България. Запознаха се със същността на „взаимоучителната метода”, по която е преподавал и Славейков. Писаха на пясък, върху дъска с калем, с перо и мастило- средства за писане в килийните и класните училища в България през 19 и началото на 20 век. Четоха и анализираха непознато произведение от творчеството на П. Р. Славейков, наречено „Поместни прокоби”: иронични и саркастични двустишия в мерена реч, като кратки характеристики на 132 населени места в България /включително и за Пещера/, писани през 1876г. Учениците проявиха голям интерес към откриване на актуалните имена на села и градове в България, които в произведението са обозначени с турски такива, като: Ени Загра, Ески Загра, Ениджа, Ахило, Ески Джумая, Татар Пазарджик и др. и да ги посочват върху картата на България.
Четейки това произведение, всички присъстващи на този необикновен урок по родолюбие, бяха съгласни с изчерпателната диагноза , която ни е поставило острото перо на дядо Славейков.

Директор : Пенка Христоскова

Коментари