Институции

В Пещера работи телефон срещу нарушители на реда

Пещера. Със Заповед № 502/16.07.2012 г. на Кмета на Община Пещера е създадена организация за получаване, регистриране и действия при постъпване на информация за нарушения на обществения ред, увреждане на общинско имущество и други нарушения на наредбите на Общински съвет Пещера. Сигналите ще се приемат денонощно на тел. 0350 6 22 16 от служителите по «Общински съвет за сигурност» на Община Пещера. Ръководството на Община Пещера очаква активна гражданска позиция, и сигнализиране при всеки конкретен случай на нарушения в града, Радилово и Капитан Димитриево. 

Коментари