Институции

В Пещера приключи работата по Проект „Да докоснем недосегаемите“

Пещера. Днес приключва работата по Проект „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и антиромски стереотипи“, съобщи за Пещераинфо Дафинка Самарджиева- член на междусекторен екип- / МСВ / от страна на образователната институция. „Резултатите установиха 25 % промяна в нагласите и антиромските стереотипи сред служителите. Резултатите окуражават екипа на Проекта да продължи своята работа за придаване устойчивост на модела, както и неговото институционализиране“, коментира Самарджиева.

Коментари