Институции

В Пещера приеха минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници

Пещера. В сградата на Общинска администарация – Пещера се проведе работна среща с участието на таксиметровите превозвачи, на която се обсъдиха предложения за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, които да са валидни за територията на Община Пещера. С оглед на реалните условия в таксиметровия бранш на територията на общината – търсене и предлагане на таксиметрови услуги и цени на горивата, присъстващите се обединиха около мнението минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници да запазят следния размер
– за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,30 лв.
– за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.
– за минимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,80 лв.
– за минимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,90 лв.

Коментари