Институции

В Пещера осигуряват обществен достъп до информация за предложение на „Биовет“ АД

Пещера. Община Пещера осигурява обществен достъп в 14-дневен срок, считано от 11.01.2017г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на „БИОВЕТ“ АД: „Планирано изграждане на лаборатория за готови лекарствени средства и филтрационно отделение“, съобщиха от пресцентъра на администрацията в града. Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища в указания срок, всеки работен ден от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

Коментари