Институции

В Пещера : напредък на проект “Заедно”

Пещера. Община Пещера реализира проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. От 03.05.2016 г. на територията на общината, се предоставя социалната услуга „Личен асистент”. Потребители на социалната услуга са лица с увреждания, както и хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване. По проекта в Община Пещера са подадени 149 заявления за ползване на услугата и 130 заявления за предоставяне на услугата “Личен асистент”. Към 01.03.2017 година, капацитетът на услугата е 60 места. От началото на проекта до 01.03.2017 г. броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 74, от които 12 са деца. Осигурена е заетост на 64 лични асистенти, уточниха от местната администрация.

Коментари