Общество

В Пещера и Пазарджик ще се информират за разделното сметосъбиране

В осем български общини стартира информационно-образователна кампания за разделно събиране и рециклиране на картонени опаковки от течности. Кампанията е организирана от ЕКОПАК България, най-голямата в България организация за оползотворяване на опаковки и Тетра Пак, най-големия в света производител на този тип опаковки.

Партньори са общините Враца, Дупница Кюстендил, Монтана, Перник, Ботевград Пещера и Пазарджик.

В тази кампания ще обърнем внимание на композитните (многослойни) отпадъци от опаковки и по-специално на картонените кутии за течности – сок, мляко, домати, вино, сметана и др, споделят организаторите. Материалите, от които са направени са картон, пластмаса и алуминий, подлежат 100% на рециклиране и могат да се използват многократно.

Кампанията ще се проведе на два етапа – информационно-образователен и практически. Първият етап стартира от 01.08. и включва разпространяване на информационни брошури и плакати в осемте общини.

Втория етап ще се проведе в почивните дни на септември и октомври във всяка община ще гостува уникалният Еко лабиринт.

Коментари