Институции

В Пещера вече ще се чисти и с две нови машини, тип прахосмукачка

Написано от Пещераинфо

Пещера.Общинското предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ в Пещера се сдоби с нови сметопочистващи машини. От днес в употреба са два броя ръчноводими електрически самоходни вакуумни машини за отпадъци. За първи път те бяха използвани за почистване на центъра на града.

Машините са със самоходно придвижване чрез електродвигател, имат възможност за качване на бордюри до 15 см. и слизане от бордюри с височина до 20 см. Машините разполагат със странична кофа и щипка за ръчно събиране на отпадъци. Сметта се събира в универсална кофа с обем 240 л.

„Стремим се да модернизираме общинските фирми. Чистотата на населените места е наш приоритет. Новите две машини се надявам да повишат още повече нивото на предлаганата услуга. Разбира се това не освобождава нас, гражданите, от личната ни отговорност да не замърсяваме заобикалящата ни среда. Призовавам всеки да третира улиците, тротоарите, парковете, площадите, така както прави у дома, тоест да не се хвърлят угарки, чаши, шишета, чантички и други непотребни вещи извън обособените за това места. От началото на този мандат няколко пъти доставяме нови контейнери и кофи за смет, увеличихме броя на кошчетата на обществените места именно, за да ни бъде по-чисто.“, коментира новите придобивки кметът Николай Зайчев.

Средствата за закупуването на двете вакуумни машини, в размер на 50 870 лв. без ДДС, са от отчисленията, определени по реда на чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. – за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

 

Коментари