Институции

В. Пенева : „833 правоимащи от Пещера ще получат хранителни продукти от БЧК“

Пещера. „В община Пещера продължава втори транш по раздаването на хранителни продукти от интервенционните запаси на ЕС“, съобщи за Пещераинфо Виктория Пенева- ръководител на Домашен социален патронаж в града. Акцията ще продължи до 14 декември включително. 833 правоимащи ще получат брашно, ориз, боб, захар, спагети, вафли, бисквити и др. хранителни продукти, количесвото им възлиза на 58 кг. През тази година целевата група на имащите право на такава помощ включва получаващите енергийни помощи, майките, получавали през 2011г. месечни помощи за отглеждане на дете до една година, лицата с месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания, хората, получили еднократна социална помощ през миналата година за задоволяване на здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности. Към групата се числят семейства, получили през предходната календарна година, еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година и лицата включени като „Личен асистент“ . „Раздаването на хранителните продукти в Пещера се извършва в сградата на Социалния патронаж, със съдействието на Община Пещера, която е партньор на БЧК“, уточни Пенева.

 

Коментари

Институции

В. Пенева : „833 правоимащи от Пещера ще получат хранителни продукти от БЧК“

Пещера. „В община Пещера продължава раздаването на хранителни продукти от интервенционните запаси на ЕС“, съобщи за Пещераинфо Виктория Петева- ръководител на Домашен социален патронаж в града. 833 правоимащи ще получат брашно, ориз, боб, захар, спагети, вафли, бисквити и др. хранителни продукти до 2 октомври, когато ще приключи раздаването на първия транш.  През тази година целевата група на имащите право на такава помощ  включва получаващите енергийни помощи, майките, получавали през 2011г. месечни помощи за отглеждане на дете до една година, лицата с месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания,  хората, получили еднократна социална помощ през миналата година за задоволяване на здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности. Към групата се числят семейства, получили през предходната календарна година, еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година и лицата включени  като „Личен асистент“ . „Раздаването на хранителните продукти в Пещера се извършва в сградата на Социалния патронаж, със съдействието на Община Пещера, която е партньор на БЧК“, уточни Пенева.

Коментари