Култура

В ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ са  сформирани 6  клуба по интереси

Пещера. В Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ гр.Пещера са  сформирани 6  клуба по интереси, в които учениците ще изявят своите таланти. Целта на дейността е повишаване на мотивацията за участие в образованието на учениците от малцинствени общности, създаване на устойчив модел за интегриране през интерактивни форми за опознаване на собствената култура, откриване на таланти  и занимания с изкуство. Проект „Шарени мъниста“ се изпълнява от Община Пещера в партньорство със Сдружение „Асоциация образователно лидерство“ гр. София, Начално училище „Михаил Каролиди“ гр. Пещера, Начално училище „Михаил Куманов“ гр. Пещера, Основно училище „Св.Патриарх Евтимий“ гр. Пещера, Основно училище „Петко Рачов Славейков“ гр. Пещера, Основно училище „Любен Каравелов“ гр. Пещера, Средно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Пещера, Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски“ гр. Пещера и Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев“  Пещера. Общата стойност на проекта е в размер на 665 659.59 лв. Проектните дейности се изпълняват до 23.07.2019 г.

Коментари