Институции

В община Пещера вече няма селски сметища

РИОСВ ще санкционира общините, които още не са почистили и рекултивирали селските депа на териториите си.  Тази задача стои на вниманието на общинските администрации от години.
Във връзка със задачите и сроковете, залегнали още в Първата Национална програма за управление на отпадъците 2003-2007г. по отношение на ликвидиране на стари замърсявания, е издадена Заповед №53 от март 2004г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик за прекратяване експлоатацията на селските депа за неопасни отпадъци на територията на област Пазарджик до 31.12.2004г. Заповедта беше изпълнена и на практика от 2005 г. в област Пазарджик беше преустановена експлоатацията на всички селски депа. В експлоатация са само общинските депа за битови отпадъци.
Това, което на много места още не е направено, е закриването (включва почистване и рекултивиране на терените) на депата с преустановена експлоатация. Общият им брой е 109. До момента са закрити 72. Общините Пещера, Панагюрище, Стрелча и Ракитово са закрили всички селски сметища. Предстои закриването на още 37. Процесът върви с много бавни темпове в общините Велинград и Лесичово, които до момента не са закрили нито едно селско сметище при налични 10 в община Велинград и 6 в община Лесичово. В община Септември от 12 селски сметища е закрито само едно. Почистване и рекултивация на терените не е извършена и на 5 сметища в община Белово, на 3 в община Пазарджик, на 1 в община Батак и на 1 в община Брацигово. Това създава предпоставки за продължаващо изхвърляне на битови и строителни отпадъци на вече спрени от експлоатация сметища. Експертите на РИОСВ са дали предписания със срок на кметовете на тези общини да закрият посочените депа. Към момента те не са изпълнени, за което на общините ще бъдат наложени санкции.

Коментари