Институции

В местността „Потока“ ще е новата противоградна площадка

Пещера.Общинските съветници на Пещера дадоха съгласие Общината безвъзмездно да предостави нов терен – общинска собственост, който да се използва за преместване на съществуващата  площадка за противоградова защита. Искането е направено от Изпълнителната агенция „Борба с градушките“

Съществуващата ракетна площадка не е открита за работа по активни противоградови въздействия,  поради факта, че нейното местоположение не позволява тя да бъде използвана ефективно за целите на противоградова защита. Както и по-рано сме писали, тя се намира близо до сгради. За да бъде ефективна, ракетната площадка е необходимо да се премести на около 2 км от сегашното й местоположение.

Съвместни проучвания на служители от Общинска администрация и представители на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ са установили, че поземлен имот в местонстта “Потока" е подходящ за преместване на ракетната площадка. Искането на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ е да ползват безвъзмездно част от имота, в размер на 2 дка.

Коментари