Институции

„ В К С “ ЕООД обяви цените на услуги за подмяна на индивидуалните водомери собственост на потребителите

Пещера. „ В К С „ ЕООД – гр. Пещера уведомява своите абонати , че съгласно чл.34 а , ал.4 от Наредба 4 на МРРБ от 2004 год. извършва следните услуги относно индивидуалните водомери собственост на потребителите.

                   1. Подмяна на водомер с нов закупен от „ ВКС „ ЕООД гр.Пещера включващо демонтаж , монтаж и пломбиране – 47 лв. с ДДС.

                   Предимства : Гаранцията се поема от Дружеството. При настъпила повреда потребителите не заплащат повторно суми за демонтаж,монтаж и пломбиране.

                   2. Демонтаж,монтаж и пломбиране на водомер закупен от абоната- 18 лв. с ДДС .

                   3. Пломбиране на водомер закупен и монтиран от абоната –

5 лв с ДДС .

              При покупка на водомери от търговската мрежа е необходимо да се съблюдава за годината на производство или наличието на пломба за последваща метрологична проверка.

                   „ В К С „ ЕООД – гр.Пещера не пломбира / не признава водомери / с изтекъл срок на метрологична проверка .

Коментари