Институции

В ДЦДМУ през 2018 г.: Пълен капацитет, повече услуги, подобрена среда

Написано от Пещераинфо

Пещера.Директорът на Дневния център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/ Маргарита Радева отчете пред Общинския съвет дейността на центъра за 2018 г.

През цялата година ежедневно капацитетът на социалното заведение от 36 деца е бил запълнен на 100{34ec07058fbbd3c8b9da8cebba1f176bcfe58954233511eb42f8e164f4d7df74}, като услугите са използвали общо 91 деца за цялата година.

През месец август 2018 г. е извършен цялостен ремонт на сградата- боядисване на всички помещения, смяна на врати и монтаж на пожароизвестителни лампи.През месец октомври 2018 г. е извършена цялостна подмяна на кухненските боксове.

Като цяло от както неправителствената организация „Социални практики в общността“ управлява услугата, децата и младежите с увреждания получават повече услуги, имат по-пълноценни занимания. Освен това периодично възнагражденията на работещите в центъра се увеличават.

Поредната придобивка за игрите на децата и младежите в Дневния център

Ето и останалата част от отчета за свършената работа представен пред съветниците:

 

Във връзка с партньорството и поддържането на добри взаимоотношения с общинска администрация гр. Пещера, през отчетния период – 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. бяха проведени 23 (двадесет и три) срещи с администрацията на Община Пещера, за обсъждане на дейността на социалната услуга.

В работните срещи взеха участие следните заинтерисовани лица: Кмет на Община Пещера, заместник кмет, секретаря на община Пещера, Директора на Дирекция „Хуманитарни дейности“, Директора на Дирекция „Административно –правно и информационно обслужване“, Директора на Дирекция „Финансово-стопанска дейност“,  служители от отдел „Екология“, ВКС ЕООД гр. Пещера.

Във връзка с реализирането на оперативна програма „Личен асистент“ от Община Пещера бе извършен обход на кандидат –потребителите и бяха изготвени оценките на потребностите

Екипът на услугата е част от мехенизма за взаимодействие на доставчеците на социални услуги консултативен тип и училищата, при случай на инцеденти с децата в Община Пещера.

Налична е добра координация между всички институции за гарантиране на необходимата подкрепа на учениците.

 

 1. Развитие и разширяване на партньорската мрежа. Утвърждаване на устойчиви модели на взаимодействие с други институции и организации:

 

През отчетния период в Дневен център за деца и младежи с увреждания бяха проведени 93 /деведесет и три/ заседания на мултидисциплинарния екип между служители от ДЦДМУ гр. Пещера и Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Пещера.

Бяха разгледани и обсъдени индивидуалните оценки на потребностите и  индивидуалните планове за предоставяне на социални услуги в ДЦДМУ на 93 /деведесет и три/   потребители на социалната  услуга.

В изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ППЗЗДет бяха изготвени общо 199 /сто деведесет и девет/ междинни и заключителни доклади за изпълнение на целите заложени в индивидуалните планове за предоставяне на социални услуги в ДЦДМУ и постигнатите резултати с потребителите на социалната услуга. Същите са предоставени на Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Пещера.

От ОЗД при ДСП – Пещера бяха издадени 89 /осемдесет и девет/ направления за ползване на социални услуги в ДЦДМУ. Сключени са 89 /осемдесет и девет/ броя договори за предоставяне на социални услуги в ДЦДМУ за децата насочени от ОЗД при ДСП – Пещера и те ползват услугата. Също така са подписани 3 анекса към договорите за предоставяне на социални услуги за промяна на формата на посещение на социалната услуга от страна на родителите/настойниците/ попечителите или лицата полагащи грижи за децата.

Доставчика на услугата представя на ОЗД при ДСП – Пещера ежемесечната справка закапацитета и броя на заетите места в ДЦДМУ.

 1. Работа в общността в контекста на промяна на обществените нагласи – работни срещи, публикации, кампании, Ден на отворените врати, мероприятия и инициативи, популяризиране на доброволчеството:

На 22.01.2018 г.  децата ползващи социаланата услуга се запознаха с традициите на празника «Бабин ден».

На 01.02.2018 г. децата ползващи социаланата услуга се запознаха с традициите на празника «Трифон Зарезан».

На 19.02.2018 г. децата ползващи социаланата услуга отбелязаха 145 годишнината от обесването на Васил Левски.

На 22.02.2018 г. бе организирана родиталска среща, на която екипа на социалната услуга презентира дейността си и планираните за 2018 г. дейности.

На 01.03.2018 г. децата ползващи социаланата услуга се запознаха с традициите на празника «Баба Марта». В празничната програма се включиха децата от читалище «Развитие».

Децата ползващи социаланата услуга се запознаха с Националния празник 3-ти март, за 8-ми март децата изработиха подарък за свойте майки, на 20.03.2018 г. бе отбелязана първа пролет.

На 05.04.2018 г. децата ползващи социаланата услуга се запознаха с традициите на празника «Великден» и  боядисаха велекденски яйца.

На 01.06.2018 г. децата ползващи социаланата услуга се включиха в детско шоу под надслов «Децата на Пещера танцуват и пеят заедно», което се проведе на площад «България», във връзка с Международния ден на детето. Празника продължи в двора на социалната услуга с рисунка на децата на тема «Детска планета»  и музикални игри.

 

През месец Юни  2018 г.  децата посетиха:

 • 04.06.2018 г. – 05.06.2018 г.-  остров „Свобода“ гр. Пазарджик;
 • 06.06.2018 г. –  Исторически музей гр. Брацигово, Етнографски музей, къщата музей на братя Попови и къщата музей на Васил Петлешков;
 • 13.06.2018 г.- децата имаха възможност да играят със своите връсници в парка на гр. Пещера; 
 • 19.06.2018 г. – Националния музей „Земята и хората“ гр. София;
 • 27.06.2018 г. – музея на авиацията гр. Пловдив и Регионалния природонаучен музей гр. Пловдив.

 

През месец Юли 2018 г.  децата посетиха:

 • 05.07.2018 г.-екскурзия до гр.Сопот, където посетиха Къщата музей на Иван Вазов, дядо Стояновата воденица, Музей  Радиното училище, Етнографски и занаятчийски център „ Сопотски еснафъ“ и по екопътека стигнаха до Сопотските водопади,
 • 13.07.2018 г.- пикник на курорта ”Свети Константин”
 • 19.07.2018 г.-екскурзия до гр. Пловдив, където се разходиха до Гребната база и посетиха скулпторите  в Ново село
 • 25.07.2018 г.-екскурзия до гр. София за посещение на Националния Военноисторически музей,
 • 27.07.2018 г.-посещение до градски парк на гр.Пещера, където децата са забавляваха със свои връстници.
 • 31.07.2018 г.-посещение до градски парк на гр.Пещера, където децата са забавляваха със свои връстници.

 

През месец август 2018 г.  децата посетиха:

 • 02.08.2018 г.-Пикник на Цигов чарк;
 • 08.08.2018 г.- Посещение на къщата музей на Димчо Дебелянов, къщата музей на Тодор Каблешков, къщата музей на Георги Бенковски,  къщата музей на Любен Каравелов, Лютовата къща и Ослековата къща в гр. Копривщица;
 • 13.08.2018 г.-Пикник на Атолука;
 • 14.08.2018 г.-Посещение на Фотинските водопади и пикник в местността Беклемето  на с. Нова махала;
 • 15.08.2018 г.-Посещение на пещера Снежанка и пикник в местността Добра вода;
 • 16.08.2018 г.-Посещение на Стария град в Пловдив – Античния град и Балабановата къща;
 • 17.08.2018 г.-  Посещение на Палеонтологичния музей в гр. Асеновград;
 • 20.08.2018 г.- Посещение на църквата музей „Света Неделя“ гр. Батак и Балиновата къща;
 • 21.08.2018 г.- Пикник на Розовски вриз;
 • 22.08.2018 г.-  Посещение на местността Клептуза гр. Велинград;
 • 23.08.2018 г.- Посещение на Историческия музей гр. Панагюрище, златното панагюрско съкровище, къщата музей на Райна Княгиня, къщата музей на Марин Дринов, мемориален комплекс Априлци;
 • 24.08.2018 г. – Посещение на Историческия музей гр. Калофер и къщата музей на Христо Ботев;
 • 27.08.2018 г. – Посещение на Историческия музей гр. Карлово, къщата музей на Васил Левски и старинни къщи- Зоевата къща, Копринаровата къща, Патевата къща и др.;
 • 28.08.2018 г. – Посещение на Парк „Остров Свобода“ гр. Пазарджик;
 • 29.08.2018 г. – Посещение на Зоологическата градина в гр. София;
 • 30.08.2018 г. – Посещение на крепост Перистера и градския парк;
 • 31.08.2018 г. – Посещение на Музея на минното дело в гр. Перник;

 

През месец септември 2018 г.  децата посетиха:

 • 05.09.2018 г.-Разходка в парка на гр. Пещера;
 • 14.09.2018 г.- Посещение на палеонтологичния музей в с. Дорково и крепост Цепина;

На 19.12.2018 г. се  състоя Коледното тържество, на което децата ползващи социалната услуга пресъздадоха традициите на Бъдни вечер, Коледуването и сурвакането.  За доброто настроение на празника допринесоха Николай Славеев, Хамид Имамски и Славчо Кехайов, Група за автентичен фолклор „Родопчани“, с ръководител Павел Куцев, Вокална формация „Теменужка“ с ръководител Рашко Тилев, Николай Балабанов и Теди Дамянова,  участието на всички изпълнители беше благотворително.

През отчетния период са чествани рождени и именни дни на 7 /седем/ потребителя на социалната услуга.

 

През отчетния период бяха проведени следните работни срещи:

През месец април 2018 г. директора на ДГ „Изгрев“ гр. Пещера посети социалната услуга, за да се запознае с услугите, които предлага.

През месец юни 2018 г. директора на ПГ „Васил Левски“ гр. Пещера посети социалната услуга, за да се запознае с услугите, които предлага.

През месец ноември 2018 г. директора на ОДК гр. Пещера посети социалната услуга, за да се запознае с услугите, които предлага, потребностите на децата ползващи социалната услуга и насочени за ресурсно подпомагане от ЕКПО с цел уеднаквяване на програмите за работа с тях.

 

 1. Атестация на екипа:

През месец септември 2018 г. е проведена атестация на екипа на ДЦДМУ от прекият ръководител, а през месец ноември 2018 г. от управителния съвет на Фондация Социални практики в общността гр. Пазарджик.

 

 1. Методическа подкрепа на екипа. Стратегическо планиране и проследяване степента на реализация на услугите, отчетност, управление на персонала:

През отчетния период бяха проведени 51 /педесет и една/ екипни срещи със служителите в ДЦДМУ гр. Пещера, организирани от Директора на ДЦДМУ гр. Пещера и 38 /тридесет и осем/ с представители на управляващата организация. Екипът на ДЦДМУ гр. Пещера бе подкрепен от управителният съвет на ФСПО гр. Пазарджик с даване на методически насоки във връзка с отделни въпроси и казуси, касаещи по-доброто обгрижване на потребителите на социалната услуга ДЦДМУ гр. Пещера. Обсъдените организационни въпроси, касаеха цялостната дейност в услугата.

 1. Включване в обучения. Провеждане на супервизия на специалистите:

На 29.03.2018 г. -30.03.2018 г. – бе проведено обучение на екипа на социалната услуга от управителния съвет на ФСПО гр. Пазарджик, като бяха представени добри практики.

В периода 11.12.2018 г.- 13.12.2018 г. бяха проведени обучения на персонала на теми „Групова работа“ и „ Детско развитие“ от външни специалисти.

На 07.06.2018 г. бе проведена външна супервизия на специалистите от външни супервайзори на темите – „Работа с деца Аутисти“ и „Работа с родители на деца с увреждания“

Проведени са  вътрешни супервизии  на следните теми по месеци:

 • Януари –„Здравословно хранене“;
 • Февруари – „Развитие на детето“;
 • Март – „-„Работа с деца в риск –деца жертва на насилие.“
 • Април – „-„Работа с деца в риск –деца на улицата.“
 • Май -„Хиперактивност. Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието.“
 • Юни – „Аутизъм“
 • Юли – „ДЦП“
 • Август -„Работа с деца със слухови нарушения.“
 • Септември -„Игри, играчки и занимания.“
 • Октомври -„Работа с деца в риск –деца с поведенчески прояви.“

 

 • Ноември- „Възпитание на децата“.
 • Декември-„Изграждане и стимулиране на личността и културната идентичност на детето“.

 

 1. Предоставяне на услуги за предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции:

За отчетния период са проведини 23 (двадесет итри)  психологична терапии и консултациии със семействата на потребители от социалната услуга ДЦДМУ гр. Пещера, на които са дадени препоръки на родителите за възпитанието им.

 

 1. Предоставяне на услуги за превенция на насилието:

С цел превенция на насилието в семействата се проведоха 22 (двадесет и две) консултации с децата и техните семействата с екипа в Дневния център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера с цел недопускане и преодоляване на конфликти.

 

 1. Предоставяне на услуги за превенция на отпадане от училищната система:

За подпомагане на  учебно-възпитателната дейност на децата, с цел превенция на отпадане от училище, учениците ежедневно се подкрепят в подготовката на домашните и заучаването на учебния материал за следващия ден. Педагозите на ДЦДМУ гр. Пещера провежда ежедневни занимания с децата в ученическа възраст за компенсиране на пропуските и затвърждаване на наученото.

Директорът на ДЦДМУ гр. Пещера проведе 16 /шеснадесет/ разговора с двама от родителите на деца ползващи социалната услуга за редовното им осигуряване в учебното заведение, в което децата са записани и задоволяване на образователните им потребности. Проведените консултации са с цел осъзнаване на образованието като ресурс за по-добра бъдеща реализация на детето.

 

 1. Предоставяне на консултиране и подкрепа на семейства с деца с увреждания:

През отчетния период бяха консултирани 28 /три/ от семействата на потребителите, във връзка с подобряване на хигиената и здравната култура на децата.

Бяха извършени 79 /седемдесет и девет/ посещения в жилището на потребители за провеждане на разговор със семейството им за осигуряване на потребности им:

 • За закупуване на назначената медикаментозна терапия- 10 /десет/ посещения.
 • Редовен прием на назначената медикаментозна терапия – 13 /тринадесет/ посещения;
 • Провеждане на консултация с лекар специалист –  6 /шест/ посещения;
 • За даване на назначената медикаментозна терапия  от медицинското лице на социалната услуга – 13 /тринадесет/ посещения;
 • За осигуряване на редовното присъствие  на децата ползващи социалната услуга- 11 /единадесет/ посещения;
 • За осигуряване на образователните потребности – 16 /шестнадесет/ посещения;
 • За подобраване на поведението-  9 /девет/ посещения;
 • Установяване на местонахождението – 1 /едно/ посещение;

 

Придружаване за консултация при личен лекар и явяване пред лекарска консултативна комисия за издаване на медицински протокол от лекарска консултативна комисия за продължаване на ползването на социалната услуга – 25 /двадесет и пет/ деца;

Придружаване за консултация при лекар –специалист /психиатър/ – 2 /две/ деца;

Проведени са 85 /осемдесет и пет/ разговора с родителите на деца, ползвали социалната услуга ДЦДМУ гр. Пещера, които са с изтекли направления за установяване на намеренията на родителите и децата да ползват услугите предлагани от екипа на ДЦДМУ гр. Пещера.

Представена е услугата на 27 /двадесет и седем/ семейства на деца с увреждания, като е разяснен реда за ползване на социални услуги в ДЦДМУ гр. Пещера. Семействата  са подали заявления за ползване на социалната услуга и  ползват услугата.

 

11. Психологическо консултиране:

 •  проведени индивидуални консултации с потребителите – 719 бр.;
 •  проведени групови психологически консултации с потребителите – 23 бр.

 

12. Логопедични консултации:

 • индивидуални консултации с потребителите – 1527 бр;
 • групови логопедични консултации за периода – 16 бр.

 

13. Консултации с педагог:

 • индивидуални консултации с потребителите от І занималня – 899  бр;
 • групови педагогически консултации за периода – 159 бр.

 

 • индивидуални консултации с потребителите от ІІ занималня – 948 бр.;
 • групови педагогически консултации за периода 123 бр.

 

14. Консултации със сътрудник социални дейности:

 • индивидуални консултации с потребителите – 214 бр;
 • групови консултации на сътрудник социални дейности за периода – 44 бр.

 

15. Групови занимания с децата и младежите в ДЦДМУ гр. Пещера провеждани от логопед, психолог и педагог:

Груповите занимания се провеждат на различни теми по предварително утвърден график и разработена програма. Сесиите са насочени  към формиране и/или развитие на фина моторика, ориентиране в пространството, развитие на когнетивните процеси и други.

Общ брой проведени групови занимания за отчетния период – 137 бр.

 

16. Рехабилитационни дейности:

 

   Общ брой рехабилитационни дейности: 1490 бр./в това число/

 • УХГ – 94 бр;
 • Индивидуална медицинска рехабилитация/процедури/ – 1301 бр.;
 • Групова ЛФК – 57 бр.;
 • Солукс терапия – 38 бр.;

 

16. Потребители:

Общ брой на потребителите, посетили ДЦДМУ гр. Пещера през отчетния период са както следва:

 

 

18. Проверки:

През месец януари 2018 г.  бе извършена проверка от РСПБЗН гр. Пещера и мониторинг от АСП гр. София. Не са констатирани пропуски и нарушения.

През месец февруари 2018 г. бе извършена проверка от Българска агенция по безопасност на храните гр. Пазарджик. Не са констатирани пропуски и нарушения.

През месец май 2018 г.  бе извършена проверка от РЗИ гр. Пазарджик, Дирекция „Надзор на заразните болести“. Не са констатирани пропуски и нарушения.

През месец август 2018 г.  бе извършена проверка от РЗИ гр. Пазарджик, Дирекция „Обществено здраве“ и РСПБЗН гр. Пещера. Не са констатирани пропуски и нарушения.

 През месец септември 2018 г. бе извършена проверка от отдел „Мониторинг и контрол – южен”, ГДКПД на ДАЗД  на 04.09.2018 г. Основната цел на проверкта бе спазването на правата на децата, регламентирани в чл. 18, ал. 2, чл. 23, т. 2 и т. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето и Критерий 1 на Стандарт 1, Стандарт 7, Критерий 7 на Стандарт 12 за социални услуги за деца, уредени в Приложение 1 към 17 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Не са констатирани пропуски и нарушения.

През месец ноември 2018 г.  бе извършена проверка от РЗИ гр. Пазарджик, Дирекция „Обществено здраве“. Не са констатирани пропуски и нарушения.

През месец декември е извършен мониторинг от АСП, във връзка с предстоящо обучение в периода от 21.01.2019 г.до 01.02.2019 г. на специалистите от социалната услуга.

На 05.12.208 г. бе извършена проверка на газсигнализатора от лицензиране фирма за осъществяване на технически надзор на съоражения с повишена опасност, при което се установи, че не задейства сигнали и защити. Поръчан е нов и предстои подмяната му.

 

19. Кадрова обезпеченост в ДЦДМУ гр. Пещера.

В услугата е сформиран мултидисциплинарен екип, който обезпечава индивидуалните потребности на децата и младежите ползващи социални услуги, както следва: Директор – 1; сътрудник социални дейности – 1; педагог- 2; психолог-1; логопед- 1; рехабилитатор- 1;медицинска сестра- 1; детегледачи – 3; хигиенист – 1, шофьор – 1; огняр- 1/2 , домакин-касиер-1/2.

 

20. Контролна дейност.

В изпълнение на разпоредбите на Стандарт 14 от Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, вътрешният контрол в ДЦДМУ гр. Пещера се осъществява от директора на социалната услуга. Обект на проверка са: социално – възпитателна, здравно – рехабилитационна, квалификационна, хигиенно – битови дейности.

            Обект на контролна дейност са спазването на задълженията на служителя заложени в длъжностната характеристика, трудовата дисциплина, воденето на задължителната и допълнителна документация, спазването на графици и поддържането на хигиена.

            За 2018 г. са извършени 138 бр. проверки, съставени са констативни протоколи и резултатите са вписани в Дневника за контролна дейност.

За успешното предоставяне на услугата спомага и добрата координация, съгласуваност и взаимодействие между ДЦДМУ и  Фондация «Социални практики в общността» Община Пещера. Дневният център поддържа добри междуинституционални контакти с държавни институции и неправителствени организации.

            Въведени са всички програми и процедури и се работи съобразно критериите и стандартите на НКССУД.

През 2018 г. няма регистрирани инциденти, жалби или сигнали от потребители на услугата.

Децата получават индивидуална специализирана помощ, която повишава техните умения и подпомага тяхната социализация.

 

Коментари