Институции

В ДГ „Иглика“ще се проведе общо събрание с присъствието на синдикални лидери и Обществения съвет

Пещера. На 28.03.2017г. от 17,30ч. в салона за музика и игри в ДГ "Иглика" ще се проведе общо събрание на колектива с присъствието на синдикалните лидери и Обществения съвет, съобщи Катя Грозева, директор на детското заведение в града. Събранието ще протече при следния дневен ред: отчет на разходите за първо тримесечие и запознаване с утвърдения бюджет на Детската градина. 
          

Коментари