Институции

В ДГ“Сокола“ учиха как да се движат безопасно по улицата

Пещера. Завидни познания по безопасност на движение по пътищата / БДП / показаха  малчуганите от ДГ"Сокола". Учебната програма по БДП в детската градина е неделима част от учебно-възпитателния процес . С интерактивни играчки и мултимедийни продукти  децата осъзнават себе си като активни участници в движението по пътищата и придобиват нужната дисциплина. В мероприятието активно се включиха актьори от театрална формация "Елени"- Пловдив, съобщи Мариана Велкова. Темата на обучението беше  "На улицата е опасно, но аз умея да се движа безопасно! ". Целта на мероприятията в ДГ "Сокола" са затвърдяване знанията на децата за безопасно поведение на улицата и трениране на уменията да вземат решение като участници в движението.

 

Коментари