Институции

В Брацигово ще има пресконференция за нов проект

Брацигово.  На 19 юли от 10.00 ч. в Дом на младежта в Брацигово ще се проведе пресконференция за стартирането на проект „Устойчиво развитие на Община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура. Обектите включени в строителната програма са – СОУ „Народни будители“, НУ“Васил Петлешков“ и ОДЗ „Божура Фурнаджиева.“ . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 година“; съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 /ОПРР/. Участие в пресконференцията ще вземат Васил Гюлеметов – кмет на Община Брацигово, екипа по проекта, представители на медиите, съобщиха отлично информирани източници на Пещераинфо. Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта. Бюджетът на проекта е 1 029 225.81 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 874 841.94 лв. /съфинансиране от ЕФРР/Собствен принос на община Брацигово: 154 383.87 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца

Коментари