Институции Региона

В Брацигово има забрана за ползването на питейна вода за поливане

Написано от Величка Ачева

Брацигово. Повишението на температурите и относителното засушаване  и липса на дъжд са причина за издаването на Кметска заповед, с която се забранява ползването на питейна вода на територията на община Брацигово за поливане и миене на пътните подстъпи, дворовете, превозните средства, балкони, тераси, изпирането на килими, пътеки и други с течаща питейна вода. Уточнява се, че за тази цел съответните собственици и ползватели могат да ползват местни водоизточници. Забраната важи за всички населени места на територията на община Брацигово. На нарушителите да бъдат налагани санкции.

Коментари